III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku - Odpady

Temat przewodni:
SPALANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
skuteczne rozwiązanie problemów czy ślepa uliczka?

19-20 września 2017 r., WROCŁAW

 0001