harmonogram konferencji

zapisy

poprzednie edycje

pakiety sponsorskie

filmy

 

II Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku - Odpady:

Temat przewodni:
BIOODPADY
najnowsze trendy i inspiracje

14-15 września 2015 r., Wrocław (Hotel Śląsk)  

II International Conference Reverse Logistics – Waste
Leading subject: Biowaste – the latest trends and inspirations
14-15 September 2015, Wrocław, Hotel Śląsk

 

 

Celem konferencji jest przedstawienie stanu i systemu zagospodarowania bioodpadów w Polsce w świetle strategii Unii Europejskiej dotyczącej gospodarki odpadami – Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy. 

Poruszane zagadnienia:

 • Jak zorganizować selektywną zbiórkę bioodpadów?
 • Jakie są wymagania firm recyklingowych w zakresie czystości strumienia do recyklingu?
 • Jakie są technologie zagospodarowania bioodpadów?
 • Z jakimi problemami i barierami w zagospodarowaniem bioodpadów borykają się polskie gminy?
 • Jakie są procesy i technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)?


Przedstawimy:

 • Obowiązki w zakresie bioodpadów.
 • Najlepsze doświadczenia w budowaniu systemu zbiórki bioodpadów.
 • Efekty zbiórki bioodpadów.
 • Najnowsze technologie i maszyny do przetwarzania bioodpadów.
 • Przykłady kampanii edukacyjnych w gminie.

Bloki tematyczne

I BLOK
Publiczne kampanie edukacyjne w budowaniu zbiórki bioodpadów

II BLOK
Wydobywanie bioodpadów ze strumienia odpadów zmieszanych

III BLOK
Innowacje w gospodarce bioodpadami – najlepsze praktyki

Odbiorcy:

 • przedstawiciele Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
 • przedstawiciele Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • przedstawiciele gmin i samorządów, szczególnie wydziałów gospodarki odpadami, ochrony środowiska,
 • producenci worków, toreb i folii do zagospodarowania bioodpadów,
 • producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy żywności,
 • branża związana z gastronomią i hotelarstwem, HORECA,
 • producenci maszyn do przetwarzania bioodpadów,
 • firmy zajmujące się zbiórką i zagospodarowaniem bioodpadów,
 • firmy wykorzystujące w swojej działalności bioodpady.

Podstawy prawne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów – Art. 22:

"Państwa członkowskie podejmują środki zachęcające do:

a) selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy;
b) przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska;
c) stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów."

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21):

"Bioodpady – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;"

Strategia Unii Europejskiej dotycząca gospodarki odpadami – /Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program "zero odpadów" dla Europy/ z 2014 r.:

 • od 2025 r. zakazane będzie składowanie odpadów ulegających biodegradacji, przy czym państwa członkowskie powinny dążyć do praktycznego wyeliminowania składowania do roku 2030;
 • należy ograniczyć odpady żywnościowe w sektorach produkcji, sprzedaży detalicznej/dystrybucji, gastronomii/hotelarstwa oraz gospodarstwach domowych o co najmniej 30% do roku 2025.

 

 

Zakwaterowanie w Hotelu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Osoby zainteresowane rabatem na usługi noclegowe w Hotelu Śląsk prosimy o kontakt telefoniczny: 512 108 434.

Zapraszamy do kontaktu: 

Paulina Polakiewicz
Specjalista ds. szkoleń i konferencji
tel. 512 108 434
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

ORGANIZATORWSPÓŁORGANIZATOR

  PATRONAT HONOROWY  

 

 

PARTNER           PATRONAT                                                       SPONSORZY                                                              

                                          

PATRONAT MEDIALNY